daende

VIGTIGT!!  LÆS DETTE

Ved underskrift, erklærer samtlige kører sig indforstået med nedenstående reglement. Endvidere skriver De af forsikringsmæssige grunde under på, at De ikke bruger medicin , der har indvirkning  på balance eller reaktionsevne.

Ansvarserklæring PDF Læs og venligst underskrive ansvarserklæring hjemmefra. Har du det ikke gjort, kan det selvfølgelig sagtens klares på kontoret. 

Læs også vores sikkerhedsregler

Følgende regler SKAL overholdes og følges:

1.
Ophold på Sønderborg Racing Center's område, deltagelse i arrangementer samt kørsel i vore gokarts sker på eget ansvar.

2.
Sønderborg Racing Center kan ikke drages til ansvar for personskader, materielle skader, tyveri eller lignende.

3.
Alle deltagere har pligt til at overholde instruktioner og regler. Upassende opførsel eller uansvarlig kørsel kan medføre bortvisning uden refusion af betalingen. Og skader på kart og køredragt/hjelm, er for deltagers regning.

4.
Deltagerne må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler under kørslen.

5.
Sønderborg Racing Center forbeholder sig ret til at aflyse eller ændre på starttidspunktet i tilfælde af forsinkelser eller uheld, som vi er uden indflydelse på.

6.
Hjelmhue og styrthjelm skal benyttes under kørslen.

7.
Alle kører til voksengokart skal være mindst 150cm. høj -  Alle kører til børnegokart skal være mindst 120cm. høj.

8.
Dette underskrifts blad er kvittering for Deres Bestilling, og skal afleveres til gokart instruktør som har ansvaret.

9.
Forældre skriver under for børn som skal benytte børne gokart.

pic siden

src logo2 CAMPAYA LOGO

 Pilehavevej 10
6440 Augustenborg
+45 6018-2764 
(Spørgsmål ved udlejning)

Vi svarer ikke på SMS

Campaya Sommerhusudlejning

Aktiviteter i Sønderjylland

Giv os din Google anmeldelse

Læs Google anmeldelser

     Als Gokart Klub logo

Booking
Ring hvis du er i tvivl og har spørgsmål.
"Booking" skal bruges ved alle arrangementer, det er din og min sikkerhed for at vi har en aftale. 
Mailen bliver sendt til udlejningsadministratoren. Tjek din spamfolder, hvis ikke du har modtaget en retur mail fra os.
Ved henvendelse til andre, se alsgokartklub.dk